Pedagogisch kader

image_pdfimage_print

Het pedagogisch kader internaten maakt duidelijk wat we verstaan onder een kwaliteitsvolle internaatswerking vanuit een gezamenlijke, gedeelde visie. Goede internaatswerking draagt bij tot de ontwikkeling en de ontplooiing van de internen gedurende de tijd die zij in het internaat doorbrengen. Daartoe hanteren we vier pedagogische basisdoelen:

1. Fysieke en emotionele veiligheid
Het eerste basisdoel is dat internen zich fysiek en emotioneel veilig voelen in het internaat. Kinderen en jongeren die zich niet veilig voelen, gaan geen contacten aan, durven niet te gaan ontdekken en komen niet aan zelfontplooiing toe.

2. Persoonlijke ontwikkeling
Het tweede pedagogische basisdoel is het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de internen en van de ontwikkeling van hun talenten. Het internaat bevordert op die manier rijke ontplooiingskansen voor elk kind.

3. Sociale ontwikkeling
Het derde basisdoel beoogt de sociale ontwikkeling van elke jongere. Internen hebben contact met anderen in diverse situaties: met leeftijdsgenoten, met internen die jonger of ouder zijn, met volwassenen, met internen uit diverse sociale achtergronden en culturen. Dit gebeurt tijdens georganiseerde activiteiten of tijdens vrije momenten. Ze hebben de kans om te leren omgaan met anderen en conflicten te leren oplossen onder de coachende aanwezigheid van de opvoeders. Een ideale oefenplaats voor het latere leven. Door het hechte samenleven worden op internaat vaak vriendschappen voor het leven gesmeed.

4. Overdracht van waarden en normen
Het vierde basisdoel waar het internaat aan werkt, is de socialisatie van internen. Internen moeten de kans krijgen de waarden en normen te leren kennen van de samenleving waar ze deel van uitmaken. Vanuit het project van de katholieke dialoogschool staan verbondenheid en dialoog met alle kinderen centraal. Deze verbondenheid komt tot uiting in een manier van leven die gekenmerkt wordt door liefde, geloof en hoop. Solidariteit, engagement en verantwoordelijkheid krijgen op internaat dan ook een concrete invulling.

Het volledige pedagogische kader voor internaten kan u hier downloaden.

Scroll naar boven