Tweede internaatsrapport en uitnodiging voor het oudercontact internaat

Na een eerste trimester is het tijd om even te evalueren. Daarom krijgen alle internen op vrijdag 05 februari het tweede internaatsrapport mee naar huis. Hierin wordt opgenomen hoe uw kind op internaat functioneert. Daarnaast organiseren we op vrijdag 26 februari een tweede oudercontact voor internen. Om dit veilig te laten plaats vinden, opteren we opnieuw voor een digitaal gesprek waarbij ouders en opvoeders elkaar kunnen treffen. Wij nodigen alle ouders van harte uit om via deze weg te praten over het gedrag, de studiehouding, de ontwikkeling en de integratie van hun kinderen binnen ons internaat. Meer uitleg over hoe u kan inschrijving voor een oudercontact ontvangt u in een later bericht.