Afstandsonderwijs voor de derde graad

Vanaf 16 november schakelt het Sint-Jozefscollege over op een gemengd systeem van lesgeven voor de derde graad. Naast de gewone lesdagen wordt er één dag per week ook afstandsonderwijs gegeven. Dit gebeurt steeds op een afwisselende dag om de lasten te verdelen over de verschillende vakken en leerkrachten. Internen kunnen kiezen om dit afstandsonderwijs te volgen van thuis, dan wel van op het internaat. Wij vragen aan alle ouders van onze derdegraadsleerlingen om ons telkens ten laatste de week ervoor te berichten over de aan- of afwezigheid van hun kind op internaat.