Opvoedingsproject


Thuiskomen op internaat

 

De keuze om intern te worden is een doordachte beslissing, net als de keuze van het internaat waar je naartoe zal gaan. Wie kiest voor een internaat doet dat omwille van een aantal specifieke klemtonen eigen aan het internaatsleven en het pedagogisch project van dat internaat.

Ons internaat biedt:

  • een positieve studieomgeving met een zinvol ontspanningsklimaat (vormende dimensie).
  • een positieve gemeenschap (sociale dimensie).
  • een Ignatiaanse levenshouding (spirituele dimensie).

Onze internaatcultuur streeft naar een positief studieklimaat. Studeren vraagt heel wat inzet en doorzettingsvermogen. Een vooropgesteld doel bereiken op studievlak is het resultaat van volgehouden inspanningen om specifieke kennis en vaardigheden te verwerven. Dit is voor elke jongere een individueel groeiproces. Het is een vormingsproces dat gepaard gaat met het verwerken van tegenslagen en het beleven van succeservaringen. Daarom voorziet ons internaat in een duidelijk studiekader waar rust, gedrevenheid en regelmaat belangrijke elementen zijn. Dagelijks zorgen opvoeders voor studieondersteuning. Ze helpen bij de organisatie van mappen, boeken en schooltas, geven extra uitleg, volgen schoolresultaten op, spreken af indien studie-ondersteunende begeleidingsstappen nodig zijn, leren plannen, ondervragen,… Waar nodig worden internen met leermoeilijkheden doorverwezen naar de leerbegeleiding van onze school of, binnen de eerste graad, naar onze eigen individuele studieondersteuning waar we extra tijd vrij maken om kinderen te leren studeren.

Samen met het positief studieklimaat biedt ons internaat een actief ontspanningsklimaat. Binnen ons internaatritme kunnen de internen kiezen waar zij ontspannen: in de huiskamer, op de speelplaats, in de sportzaal, de speelzaal of andere sportaccommodatie. Daar bovenop voorziet het internaatsteam regelmatig een sportactiviteit voor elke afdeling. Dit moment is gebaseerd op de wetenschap dat bewegen goed is voor de geest en gezond voor het lichaam. Bovendien worden binnen het ontspanningsaanbod ook geregeld activiteiten georganiseerd met het oog op sociale cohesie, cultuurparticipatie en sociaal engagement. Op ons internaat is er dus weinig ruimte voor verveling.

Een tweede streefdoel op ons internaat is een positief leefklimaat met aandacht voor het welbevinden van elke intern. Het samenleven op internaat is als een tweede thuis, als leven in een grote familie waarbij eenieder met de andere rekening moet houden. Samen spelen, sporten, studeren, eten, musiceren, projecten verwezenlijken, communiceren,… doet een beroep op en ontwikkelt de sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin van de jongeren. Ons internaat stelt zich tot doel jongeren in wederzijds vertrouwen op te voeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en dit in een gemeenschap die goed functioneert dankzij bindende afspraken. Daarbij heeft elke intern als opdracht om met zijn/haar karakter, beperktheden en talenten de regels en grenzen van dit samenleven te aanvaarden.

Samenleven en omgaan met elkaar zijn niet mogelijk zonder afspraken. Wie zich binnen een gemeenschap niet aan afspraken houdt moet daaraan herinnerd worden. Wie zijn/haar vrijheid of verantwoordelijkheid niet aankan, moet daarop gewezen worden. Het internaat kan corrigerend optreden om jongeren te herinneren aan de afgesproken leefregels.

Een laatste aandachtspunt dat aan de grondslag ligt van onze gehele werking, is ons opvoedingsproject. Ons internaat is verbonden aan het Sint-Jozefscollege. De school heeft een eigen pedagogische aanpak die haar oorsprong vindt in het Ignatiaans opvoedingsproject. Het internaat trekt deze waardevolle pedagogische benadering door binnen haar werking. Voor verdere informatie over ons opvoedingsproject verwijzen we naar de brochure van de school.

Print Friendly, PDF & Email